• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

خدمات ما

دورi آموزشی icdl

دورi آموزشی icdl

روز های یکشنبه و سه شنبه ساعت 10تا12  روز های دوشنبه17تا19  و پنجشنبه10 تا12

دوره کامل فتوشاپ

دوره کامل فتوشاپ

مدت دوره : 90.0 ساعت

كنترل پروژه Oracle Primavera

كنترل پروژه Oracle Primavera

مدت دوره : 60.0 ساعت

آموزش تخصصی فتوشاپ و Camera RAW

آموزش تخصصی فتوشاپ و Camera RAW

مدت دوره : 82.0 ساعت