• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com
  • مجتمع آموزشی رایان دانش

خدمات ما

دوره ICDL مهارت اول

دوره ICDL مهارت اول

مدت دوره : 130.0 ساعت

زیر گروه الکترونیک 585

زیر گروه الکترونیک 585

 نیچه اغلب از «دوست داشتن سرنوشت» سخن می‌گفت. منظورش این بود که بشر می‌تواند مستقیما با سرنوشت رویاروی شود، آن را بشناسد، شهامت به خرج دهد، آن را بنوازد، به چالش کشد، با آن بستیزد و به آن عشق بورزد. با اینکه ما «ارباب سرنوشت خویشیم»، جمله‌ای متکبرانه‌ست، ولی ما را از قربانی سرنوشت بودن محافظت می‌کند. ما حقیقتا در آفرینش سرنوشت‌مان دخیلیم.