• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com
  • مجتمع آموزشی رایان دانش

خدمات ما

اتوکد

اتوکد

مدت دوره : 128.0 ساعت

كنترل پروژه Oracle Primavera

كنترل پروژه Oracle Primavera

مدت دوره : 60.0 ساعت

مديريت شبكه - سرور

مديريت شبكه - سرور

مدت دوره : 9.0 ساعت

آموزش تخصصی فتوشاپ و Camera RAW

آموزش تخصصی فتوشاپ و Camera RAW

مدت دوره : 82.0 ساعت