• تلفن 011-33250314 - 011-33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com
  • مجتمع آموزشی رایان دانش

گالری تصاویر

برگزاری کلاس های آموزشی ویژه کارکنان شهرداری ساری
برگزاری کلاس های آموزشی ویژه کارکنان شهرداری ساری
برگزاری دوره های اموزشی مالی اداری و ارائه جزوات اموزشی خدمت  کارمندان محترم شهرداری
برگزاری دوره های اموزشی مالی اداری و ارائه جزوات اموزشی خدمت کارمندان محترم شهرداری
عکس جزوات داده شده به کارمندان محترم شهرداری
عکس جزوات داده شده به کارمندان محترم شهرداری
برگزاری کلاس icdl
برگزاری کلاس icdl
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره
جلسه دیدار باآقای دکترمصباح مسئول آموزشگاه های آزاد سازمان فنی وحرفه ای کشور درخصوص دوره های آموزشی وتثبیت چنددوره آموزشی وپاره