• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

نمایش مطلب

خبر فوری

تا مستندات   به موقع به روابط عمومی اداره کل فنی حرفه ای استان ارسال گردد. لازم به ذکر است:این مستندات به مناسبت هفته ملی مهارت در کانال استان  و سازمان فنی حرفه ای کشور درج و به عنوان کارکرد آموزشی شما عزیزان ثبت خواهد شد.عزیزان تا تاریخ 27 تیرماه نسبت به ارسال مستندات آموزشی خود اقدام نمایند...باتشکر