• تلفن 011-33250314 - 011-33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com
  • مجتمع آموزشی رایان دانش

نمایش مطلب

برگزاری دوره ICDL تابستان98

برگزاری کلاس ICDL برای تابستان 98 در دونوبت صبح ها وعصرها تشکیل می گردد :

شنبه ها ودوشنبه ها ساعت  18- 20

و

یکشنبه ها وسه شنبه ها ساعت 10-12 که ویژه کودکان است

و

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 8/30 - 10/30