• تلفن 011-33250314 - 011-33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com
  • مجتمع آموزشی رایان دانش

گالری تصاویر

نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و  جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
برگزاری نمایشگاه فنی حرفه ای
برگزاری نمایشگاه فنی حرفه ای
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و  جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و  جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و  جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری با حضور معاون اداری و پشتیبانی و جمعی از مسئولین ستادی اداره ک
نمایشگاه دستاوردهای اموزشگاههای ازاد فنی و حرفه ای  شهرستان ساری . بازدید دانش اموزان ومعلمان پرتلاششان مدرسه خضرائ  ساری از غرف
نمایشگاه دستاوردهای اموزشگاههای ازاد فنی و حرفه ای شهرستان ساری . بازدید دانش اموزان ومعلمان پرتلاششان مدرسه خضرائ ساری از غرف